Delmål2018
 • Investera 139.629 kr i aktier.
 • Amortera 48.000 kr på bolånet.
 • Återinvestera förra årets utdelning om 4.811 kr.
 • Sparkvot om 50,00 % av nettolönen.
 • Årstakt om 15.310 kr.
 • Få utdelningar i 44 av mina utdelningsblock.
 • Totalavkastning om 14,87 %.


2017
 • Investera 136.124 kr i aktier.
 • Amortera 48.000 kr på bolånet.
 • Återinvestera förra årets utdelning om 3.491 kr.
 • Sparkvot om 50,00 % av nettolönen.
 • Årstakt om 10.977 kr.
 • Få utdelningar i 32 av mina utdelningsblock.
 • Totalavkastning om 14,87 %.


2016
 • Investera 132.929 kr i aktier.
 • Amortera 48.000 kr på bolånet.
 • Återinvestera förra årets utdelning om 1.192 kr.
 • Sparkvot om 50,00 % av nettolönen.
 • Årstakt om 6.789 kr.
 • Få utdelningar i 20 av mina utdelningsblock.
 • Totalavkastning om 14,87 %.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar